ventolin no prescription, purchase generic cheap ventolin online no prescription, albuterol/salbutamol online, albuterol/salbutamol for sales, albuterol/salbutamol in canada, purchase generic cheap dapoxetine online no prescription, dapoxetine no prescription

Rehabilitation International Norway

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • leftlayout
  • rightlayout
Rehabilitation International Norway

FN-konvensjonen ratifiseres

Banner-BLD-lovetann-198x123
- Regjeringen ønsker nå at Norge ratifiserer FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Dette er noe som mange har ventet på lenge og jeg er glad for at vi nå får dette på plass sier statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet Inga Marte Thorkildsen.

 CRPD er en FN-konvensjon som representerer et avgjørende punkt i arbeidet med menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Den har ført til mer innsats for likeverd, deltakelse og selvbestemmelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det legges opp til at selve ratifiseringen skal skje når ny vergemålslov trer i kraft. Vergemålsloven forventes å kunne tre i kraft 1. juli 2013.

- Konvensjonen er et stort normativt fremskritt for beskyttelsen av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norsk ratifikasjon er viktig for å støtte opp om den globale innsatsen for å styrke rettighetene til mennesker som ofte blir marginalisert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt den 13. desember 2006, og er per d.d. undertegnet av 152 stater og EU og ratifisert av 111 stater og EU. Norge undertegnet konvensjonen den 30. mars 2007 og har siden jobbet med å berede grunnen for en ratifikasjon av konvensjonen.

Les hele pressemeldingen om FN-konvensjonen på Regjeringen.no.

Les hele dokumentet Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne her.